عباس آباد

نمایندگی های کانون در شهر عباس آباد

  نمایندگی های آزمون شهر عباس آباد

 • عباس‌آباد و سلمان‌شهر
  استان مازندران-شهرستان عباس آباد-جنب مدرسه دخترانه عفاف-جاده گل كوه-دبيرستان زنده ياداصغرعباسي
  تلفن :
  01154262959-01154627556-01154627555-01154625550

   نمایندگی های کتاب شهر عباس آباد

 • نمايندگي عباس آباد و سلمان شهر
  خيابان امام ـ روبروي کوچه‌ي شريعتي ـ نرسيده به اداره پست- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0192-4627555-4625550