تنكابن

نمایندگی های کانون در شهر تنكابن

  نمایندگی های آزمون شهر تنكابن

 • تنكابن
  تنكابن-خيابان خيام- جنب عكاسي جلال-پ 130
  تلفن :
  01154239196-01154239196-01154220699-01154239660

   نمایندگی های کتاب شهر تنكابن

 • نمایندگی تنکابن_آقای ایمان پرور
  خيابان خيام ـ ساختمان 130 ـ روبروی پارکینگ عمومی شهرداری- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  4225394-4230410ـ 4220699-0192