ساري

نمایندگی های کانون در شهر ساري

  نمایندگی های آزمون شهر ساري

 • ساري
  خيابان شهابي نبش خيابان المهدي ساختمان سمن طبقه 1 واحد 1و2
  تلفن :
  01133119890-01133119891-01133119893-01133119043

   نمایندگی های کتاب شهر ساري

 • آقاي حامي - کتاب فروشي حامي (ساري)
  خ انقلاب - چهارراه برق - رو به روي اداره برق
  تلفن :
  2222227 2210355 2222597
 • آقاي خاكساريان - كتاب فروشي خاكساريان (ساري)
  خ فرهنگ - رو به روي خ قارن - سه راه ايرانپور
  تلفن :
  3406670 2212499 2229296
 • کتاب فروشی آریانا
  خیابان شهابی - نبش خیابان المهدی - ساختمان سمن - طبقه اول - واحد 1و2
 • نمايندگي ساري
  بلوار طالقاني خيابان شهابي نبش خيابان المهدي ساختمان سمن ط اول- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0151-3119890-3119891-3119892