شيروان

نمایندگی های کانون در شهر شيروان

  نمایندگی های آزمون شهر شيروان

   نمایندگی های کتاب شهر شيروان

  • آقاي سعيدي - نمايندگي شيروان
    خ امام خمینی - جامی جنوبی - پاساژ پردیس - انتشارات کانون فرهنگی آموزش
    تلفن :
    0585-62209430
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی