رودان

نمایندگی های کانون در شهر رودان

  نمایندگی های آزمون شهر رودان

  • رودان
    ضلع غربي ميدان امام -روبروي پاساژ سالار -جنب مطب دكتر محمد نجفي- آموزشگاه علمي كمال دانش
    تلفن :
    07642886623-09171662115-09171662174-09171972008

   نمایندگی های کتاب شهر رودان

  • آقای کمالی-نمایندگی رودان
    میدان امام- روبروی پاساژ سالار- آموزشگاه علمی حکمت-