بندر ديلم

نمایندگی های کانون در شهر بندر ديلم

  نمایندگی های آزمون شهر بندر ديلم

 • بندر ديلم
  خيابان شهيد فهميده خيابان ولي عصر جنب اژانس شايان مهر اموزشگاه علمي معرفت
  تلفن :
  07724256092-07724254080-07724256051-07724255701

   نمایندگی های کتاب شهر بندر ديلم

 • نمايندگي بندر ديلم
  خ شهيد فهميده- خ وليعصر- آموزشگاه علمي معرفت
  تلفن :
  0772-4256092
جریان الکتریکی و قانون اهم از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی