برازجان

نمایندگی های کانون در شهر برازجان

  نمایندگی های آزمون شهر برازجان

 • برازجان
  برازجان -خيابان فردوسي روبروي مجتمع فني تهران
  تلفن :
  09173732725-07734270147-07734259827-07734270042

   نمایندگی های کتاب شهر برازجان

 • نمايندگى برازجان.خانمهاناصحى وآخوندزاده
  خيابان فردوسي ـ روبروی خوابگاه کمیته امداد- کانون فرهنگی آموزش-
  تلفن :
  0773-4270042-4243898
 • کتاب فروشی سعید
  خيابان امام- جنب مركز بهداشت- دفتر كانون فرهنگي آموزش