سراوان

نمایندگی های کانون در شهر سراوان

  نمایندگی های آزمون شهر سراوان

 • سراوان2
  سراوان-خيابان بهشتي-نبش بهشتي6-آموزشگاه رشد-كانون فرهنگي آموزش قلم چي -سراوان2
  تلفن :
  05437641402-05437641402-05437641402-09151991816

   نمایندگی های کتاب شهر سراوان

 • نمايندگي سراوان 2
  سراوان - خيابان بهشتي - بالاتر از بهشتي 6- کانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  0548-37641402
 • سراوان 1
  خيابان نبوت-نبوت34-روبروي استاديوم ورزشي شهيدحسين بر-آموزشگاه علمي آزادپرتوي دانش(انديشه برتر)
  تلفن :
  0548-5223412-5244696