شهركرد

نمایندگی های کانون در شهر شهركرد

  نمایندگی های آزمون شهر شهركرد

 • شهركرد
  شهركرد خيابان سعدي سه راه سينما ابتداي وليعصر شمالي پلاك 300 طبقه اول-
  تلفن :
  03832251851-03832221011-03832221012-03832244830

   نمایندگی های کتاب شهر شهركرد

 • نمايندگي شهرکرد
  خيابان سعدي - سه راه سينما - ابتداي خيابان وليعصر - پلاک 300- طبقه ي اول - کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0381-3345750-2251851-2221011