فريمان

نمایندگی های کانون در شهر فريمان

  نمایندگی های آزمون شهر فريمان

 • فريمان
  فريمان خيابان رازي نرسيده به رازي 1 طبقه دوم
  تلفن :
  09359690596-05134625746-05134620632-05134630772

   نمایندگی های کتاب شهر فريمان

 • نمایندگی فریمان - آقای صادقی
  خيابان امام خميني7- پلاك1- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0512-6220632-6230193-6225746