سبزوار

نمایندگی های کانون در شهر سبزوار

  نمایندگی های آزمون شهر سبزوار

 • سبزوار
  سبزوار خ كاشفي شمالي - كاشفي 15ساختمان فرهنگ
  تلفن :
  05144232033-09035714470-05144240286-05144237033

   نمایندگی های کتاب شهر سبزوار

 • نمايندگي سبزوار
  خيابان کاشفي شمالي - کاشفي 15- مجتمع فرهنگ - کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0571-2232033