دهدشت

نمایندگی های کانون در شهر دهدشت

  نمایندگی های آزمون شهر دهدشت

 • دهدشت
  خيابان شريعتي -چهارراه آغاشيروان-جنب بانك رفاه
  تلفن :
  07432263549-07432260760-07443252288-07432260182

   نمایندگی های کتاب شهر دهدشت

 • نمایندگی ده دشت ـ آقاى يزدانى
  تقاطع سينما روبروي سينما دهناد جنب آم
  تلفن :
  0744-3220760-3220182