بوئين زهرا

نمایندگی های کانون در شهر بوئين زهرا

  نمایندگی های آزمون شهر بوئين زهرا

 • بوئين زهرا
  بويين زهرا - خيابان طالقاني - آموزشگاه علمي آزاد فارابي - محل فعلي كانون فرهنگي اندشه4229300
  تلفن :
  09122823425-02812234916-09123810937-02824229300

   نمایندگی های کتاب شهر بوئين زهرا

 • کانون فرهنگي آموزش
  خيابان طالقاني-روبه روي دانشگاه فني مهندسي-آموزشگاه علمي فارابي(محل کانون انديشه) آقاي رحيمي فر
  تلفن :
  0282-4229300
 • نمايندگي بوئين زهرا
  خيابان طالقاني-مقابل دانشکده فني مهندسي(آموزشگاه علمي آزادفارابي)
  تلفن :
  0282-4229300