طبس

نمایندگی های کانون در شهر طبس

  نمایندگی های آزمون شهر طبس

 • طبس
  فلكه شهيد فهميده - بلوار شهيد مطهري - اول شهرك شهيد صدوقي - پلاك 1
  تلفن :
  03534232440-03534221061-03534221062-03534228887

   نمایندگی های کتاب شهر طبس

 • نمايندگي طبس
  بلوار شهيد مطهري ميدان شهيد فهميده -کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0353-4228887-4221061-3
 • کتاب فروشي وحيدي
  بلوار شهيد مطهري- ميدان شهيد فهميده - کانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  0353-4228887-4221061