رزن

نمایندگی های کانون در شهر رزن

  نمایندگی های آزمون شهر رزن

 • رزن
  شهرستان رزن - بلوار آيت الله شوندي - خيابان ورزش- 200 متر بالاتر از دبيرستان دارالفنون
  تلفن :
  09124601305-08136222136-08136222136-08136226313

   نمایندگی های کتاب شهر رزن

 • خانم تاري وردي - نمايندگي رزن همدان
  بلوار آيت الله شوندي،‌ خيابان ورزش- 100متر بالاتر از مدرسه دارالفنون- کانون فرهنگي آموزش قلم چي مدير نمايندگي: رزيتا تاري وردي
  تلفن :
  0812-6226313-6222136-6565620