بهار

نمایندگی های کانون در شهر بهار

  نمایندگی های آزمون شهر بهار

 • بهار
  بهار - خيابان امام خميني - خيابان فرهنگ - جنب اداراه آموزش و پرورش سابق
  تلفن :
  08132510732-09183133861-08134509234

   نمایندگی های کتاب شهر بهار

 • نمايندگى بهارهمدان-ساغر چی
  خ امام خمینی- چهارراه فرهنگ- روبروی بانک رفاه-
  تلفن :
  0812-4224321 -2510732