اراك

نمایندگی های کانون در شهر اراك

  نمایندگی های آزمون شهر اراك

 • اراک پسران
  خيابان شهيد رجايي - روبروي 17 متري - كوچه لقمان - ساختمان لقمان - كدپستي3813987974
  تلفن :
  08632236627-08632210054-08632210052-08632210050
 • اراک دختران
  خيابان ملك روبروي 17 متري كوچه لقمان ساختمان لقمان
  تلفن :
  08632214600-08632249463-08632248453-08632227574

   نمایندگی های کتاب شهر اراك

 • نمايندگي اراک
  کتابفروشي شماره 1 : خيابان شهيدرجايي (ملک) ـ مقابل17 متري - کوچه لقمان-ساختمان لقمان تلفن : 08632210050 - 08632210052 – 08632210053 کتابفروشي شماره 2 : اراک – ميدان شهدا – خيابان معلم – جنب ساختمان پژوهشگاه سابق آموزش و پرورش تلفن : 32233934 086 کتابفروشي شماره 3 : خيابان ملک ، خيابان توحيد ؛ تلفن : 08632214600 -08632249463 کتابفروشي شماره 4 :خيابان دانشگاه (قنات) ، خانه هاي سازماني ، خيابان احسان 5 تلفن : 0863246164 -08633282516
  تلفن :
  086-32210053-32233934