بانه

نمایندگی های کانون در شهر بانه

  نمایندگی های آزمون شهر بانه

 • بانه
  بانه پشت اداره پست مركزي كوچه مرواريد 4
  تلفن :
  08734269000-09183746193-08734266000-08734268041

   نمایندگی های کتاب شهر بانه

 • آقای اسراری-نمایندگی بانه
  پشت اداره‏ي پست مركزي- روبروي كتابخانه ارشاد اسلامي- آم
  تلفن :
  0875- 4266000-4269000-4268041