بيجار

نمایندگی های کانون در شهر بيجار

  نمایندگی های آزمون شهر بيجار

 • بيجار
  كردستان- بيجار- خيابان آزادگان - طبقه فوقاني درمانگاه‌شفا- ساختمان موسسه پويش«قلم چي» كدپستي 6651643438
  تلفن :
  08738228871-08738222181-08738232526

   نمایندگی های کتاب شهر بيجار

 • نمايندگى بيجار آقاى ولدخانى
  خيابان آزادگان - طبقه فوقاني درمانگاه شفا - كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0872-4232526- 4228871
 • کتابفروشی بیجار_آقای عبدالحسینی
  چهار راه آزادگان پاساژ محراب طبقه سوم كتابسراي پگاه