گرگان

نمایندگی های کانون در شهر گرگان

  نمایندگی های آزمون شهر گرگان

 • گرگان پسران
  ميدان وليعصر - ابتداي خيابان وليعصر پاساژمرسل - طبقه اول
  تلفن :
  01732351238-09119700061-01732351237-09380160111
 • گرگان دختران
  گرگان - ميدان وليعصر - ابتداي خيابان ولي عصر - طبقه فوقاني پيتزا پارميدا
  تلفن :
  09111771907-01732244774-01732236266-01732226272

   نمایندگی های کتاب شهر گرگان

 • نمايندگي گرگان
  فلکه کاخ (وليعصر) - طبقه فوقاني - انتشارات کانون قلم‌چي
  تلفن :
  0171-2226272-2251237-2251238