سرپل ذهاب

نمایندگی های کانون در شهر سرپل ذهاب

  نمایندگی های آزمون شهر سرپل ذهاب

 • سرپل ذهاب
  سرپل ذهاب- چهار راه احمدبن اسحاق- نبش كوچه سيد نجف
  تلفن :
  08342227164-08342221589-09137926716-09383069786

   نمایندگی های کتاب شهر سرپل ذهاب

 • نمايندگى سرپل ذهاب ـآقاى مهربان
  چهارراه احمدبن اسحاق - آموزشگاه علمي آزاد مهد علم ـ نبش كوچه‌ي نجف- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0834-2221589-2227345-2230778