كوهدشت

نمایندگی های کانون در شهر كوهدشت

  نمایندگی های آزمون شهر كوهدشت

 • كوهدشت 1
  كوهدشت خيابان رهبري روبروي مخابرات كوچه شهيد درويشي
  تلفن :
  06632620041-06632640226-06632622284
 • کوهدشت 2
  خيابان امام ابتداي خيابان فردوسي درب سوم سمت چپ
  تلفن :
  06632620042-09163637023-06632632344

   نمایندگی های کتاب شهر كوهدشت

 • نمايندگي کوهدشت 1- محمد بهادري
  خيابان رهبري روبه روي مخابرات کانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  066-32620041
 • نمايندگي کوهدشت 2 - جمشيد مقصودي
  خيابان امام ابتداي خيابان فردوسي کانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  066-32620042