بافت

نمایندگی های کانون در شهر بافت

  نمایندگی های آزمون شهر بافت

 • بافت
  كرمان - بافت - بلوار امام - نبش ميدان معلم- آموزش و پرورش قديم ، خانه معلم
  تلفن :
  03442428365-09135808895-09130494521-09132475023

   نمایندگی های کتاب شهر بافت

 • نمايندگي بافت
  خيابان امام خميني- کوچه روبروي پمپ بنزين- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0347-4222473