بردسير

نمایندگی های کانون در شهر بردسير

  نمایندگی های آزمون شهر بردسير

 • بردسير
  بردسير- خيابان امام خميني كوچه ي گلستان 15
  تلفن :
  09133409484-03433524457-03433529484-03433524453

   نمایندگی های کتاب شهر بردسير

 • نمايندگى بردسيرـآقاى موسى پور
  خيابان امام- جنب مركز بهداشت- دفتر كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0342-5222359-5224457-5224453