شهربابك

نمایندگی های کانون در شهر شهربابك

  نمایندگی های آزمون شهر شهربابك

 • شهربابك پسران
  شهربابك - خيابان وليعصر - روبروي چاپخانه بابكان نمايندگي كانون قلم چي
  تلفن :
  03434120733-03434129391-03434120733-03434129391
 • شهربابك دختران
  شهربابك- خيابان وليعصر- روبرو بانك رفاه-كانون فرهنگي اموزش
  تلفن :
  03924232090-09132919475-09133915048-03924245637

   نمایندگی های کتاب شهر شهربابك

 • نمايندگى شهربابك دختر_ آقاى كربلايى
  خيابان وليعصر ـ جنب مهر و پلاک کشوری- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0392-4230733-4232081
 • شهربابک پسر
  خبابان ولي‌عصر- روبروي بانک رفاه- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0392-4230733