سيرجان

نمایندگی های کانون در شهر سيرجان

  نمایندگی های آزمون شهر سيرجان

 • سيرجان
  سيرجان- خيابان طالقاني جنوبي-نرسيده به چهارراه جانبازان
  تلفن :
  03442203077-03442234566-03442203077-03442234566

   نمایندگی های کتاب شهر سيرجان

 • نمايندگي سيرجان
  خيابان طالقاني نرسيده به چهارراه جانبازان کانون فرهنگي آموزش - مدير نمايندگي : فاطمه ايلپور
  تلفن :
  0345-3235935