شهر قدس

نمایندگی های کانون در شهر شهر قدس

  نمایندگی های آزمون شهر شهر قدس

 • شهر قدس
  شهرقدس بلوار 45 متري انقلاب روبروي آتشنشاني
  تلفن :
  02146845008-02146845008-02146845003-02146880700

   نمایندگی های کتاب شهر شهر قدس

 • نمايندگي شهرقدس
  بلوار 45 متري انقلاب رو بروي آتش نشاني پلاک 151
  تلفن :
  46845003-46845008