شهرك سهند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 شهریور 1398 در شهرك سهند

کنکوری ها
  • پوریا شکوری
    تجربى نظام جديد
  • سیدمحمد محمودی ارزیل
    انسانى نظام جديد
متوسطه و دبیرستان
  • امین جوانی آمقانی
    نهم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرك سهند

آیدا محمدنامدار
صابر رحیمی خسروشاهی