بستان آباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 شهریور 1398 در بستان آباد

کنکوری ها
  • سینا آبایی
    تجربى نظام جديد
متوسطه و دبیرستان
  • زهرا فردی
    يازدهم علوم انسانى
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بستان آباد

ناهیده ابراهیمی
یونس نجفی