دولت آباد

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهردولت آباد 24

 • هانیه مختاری از شهر دولت آباد- درس ديني
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.کتاب را به طور کامل و دقیق میخوانم.مفهوم پیام آیه ها رابه خوبی مطالعه میکنم.آیات را ت...
 • امیرحسین زارعان از شهر دولت آباد- درس زبان
  من زبان انگلیسی را 9 از ده میزنمابتداواژگان رامطالعه میکنم وسپس معنا ومفهوم و عبارات و ریدینگ ها را میخوانم، در آخر نیز قواعد زبان انگلیس...
 • پرنیان بابایی از شهر دولت آباد- درس ادبيات
  من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنمابتدا واژگان رامطالعه میکنم وسپس معنا ومفهوم عبارات وشعرها را میخوانم، درآخرنیزقواعد زبان فارسی را مطالعه ...
 • نیکزاد ریاضی از شهر دولت آباد- درس زبان
  من زبان را 9 از ده میزنمکمتر روی قواعد زمان میگذارم وزمان بیشتری را به ترجمه اختصاص میدهم.سعی میکنم درس زبان انگلیسی رادرفواصل زمانی کوتا...
 • محمد مهدی صادقی از شهر دولت آباد- درس زبان انگلیسی هشتم
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.ابتدا واژگان را مطالعه میکنم.سپس معنا و مفهوم عبارات و ریدینگ ها را میخوانم.در آخر نی...
 • پرنیان بابایی از شهر دولت آباد- درس ادبيات
  من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنمابتدا واژگان رامطالعه میکنم وسپس معنا ومفهوم عبارات وشعرها را میخوانم، درآخرنیزقواعد زبان فارسی را مطالعه ...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دولت آباد

فاطمه ملاپروانه
مسعود عرب زاده
مرضیه یزدانی
ناهید طغیانی
فائزه صادقی

نمایندگی های کانون در شهر دولت آباد

دولت آباد اصفهان 03145852505

دولت اباد برخوار خیابان اباذر شرقی جنب کتابخانه دیجیتال

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از پنج شنبه 23 آبان تا پایان خرداد 99
اصفهان پسر
دوازدهم 620,000 ریال 9,920,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون
یازدهم 600,000 ریال 7,800,000 ریال - خدمات شامل : 13 آزمون حضوری + 13 آزمون غیر حضوری + 13 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 13 آزمون
دهم 600,000 ریال 7,200,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 500,000 ریال 6,000,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 450,000 ریال 5,400,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از پنج شنبه 23 آبان تا پایان خرداد 99
دولت آباد اصفهان
دوازدهم 540,000 ریال 8,640,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون
یازدهم 520,000 ریال 6,760,000 ریال - خدمات شامل : 13 آزمون حضوری + 13 آزمون غیر حضوری + 13 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 13 آزمون
دهم 520,000 ریال 6,240,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 430,000 ریال 5,160,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 390,000 ریال 4,680,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون

به نکات زیر توجه کنید :
1)شهریه در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های آزمون های حضوری ، غیرحضوری ، مجله آموزشی ، کارنامه و خدمات پشتیبانی است و شامل سایر محصولات و خدمات ارائه شده از جمله کتاب و پشتیبانی ویژه نمی باشد .
2) در هنگام ثبت نام یک جلسه مشاوره 40 دقیقه ای برای دانش آموزان و اولیا برگزار می شود .
3) هزینه های سایر محصولات و خدمات ( کتاب ، وب کارت ، آزمون تشریحی ، لوح فشرده (DVD) و جزوه هوشمند ) به پیشنهاد مشاور و درخواست دانش آموز و اولیا به صورت جداگانه دریافت می گردد.

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.