داراب

رتبه های برتر کنکور 98داراب

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرداراب 49

 • محمدرضا رنجبر از شهر داراب- درس ديني
  پیشرفت: دینیاز 2 به 10 رسیدم.روش مطالعه: من ابتدا کتاب درسی را خط به خط میخوانم و زیر قسمت های مهم ر ا خط میکشم و این کار به من کمک میکند که بتوانم سریع تر نکات مهم را مرور کنم.بعد به سراغ آیات میروم و آنها را تجزیه و تحلیل میکنم.این باعث میشود آن را خوب به خاطر بسپارم و بعد به سراغ احادیث میروم.آن را با دقت میخوانم و در آخر از کتاب آبی برای تست زدن استفاده میکنم .با پاسخگویی به تست زیاد میتوانم به بالا رفتن درصد درس ها و فراگیری بهتر و سریعتر در آن درس به خودم کمک کنم.در پایان هر هفته از کتاب آبی تعدادی تست مشخص میکنم و از خودم آزمون میگیرم.
 • فرناز رمضانی از شهر داراب- درس ديني
  دینی را 6 از 10 می‌زنم.كتاب را به صورت روزنامهوار میخوانم. درسهاییكه با هم ارتباط دارند را با هم میخ وانم. مثلاً دینی11ام درس عصر غيبت و درس وظيفهي ما در عصر غيبت را با هم میخوانم. در كنار مفهومیخواندن بعضیقسمتها را حفظ میكنم كه اين بستگیبه ديد طراح سوال دارد. تك تك آيهها و حديثها را حفظ میكنم. نكاتیكه دبير گفته با آيه و حديث ربط میدهم و هرچه كه از متن میتوانم استخراج می‌کنم وكنار آيه مینويسم. هفتهي دوم بازيابیانجام میدهم.
 • مریم انصاری از شهر داراب- درس رياضي
  ریاضی را به 7 از ده رساندمروش مطالعه:حل تمرين بسيارواستفاده ازجزوه باتوجه به اينكه رشته ي تحصيلي دان شگاهي بنده فوق ليسانس مكانيك هست زمينه از قبل دارم ولي حل تمرين وتست زياد كار كردن باعث موفقيت بنده دردرس رياضي ميباشداز :جزوه وكتاب ابي كانون استفاده میکنم من بعد ازحل تمرينات جزوه تستهاي كتاب ابي رو كار ميكنم
 • ارش اتش افروز از شهر داراب- درس ديني
  در درس ديني به 8 از ده تا رسیدمابتدا آيات را حفظ مي كنم سپس متن درس را مي خوانم.بعد از آن هرشب براي هر درس ديني 10 عدد تست حل مي كنم و هر دوشب يكبار آيات ديني را مرور مي كنم.در درس شيمي از هفته دوم هر روز به مدت 2 تا 3 ساعت از كتاب آبي استفاده مي كنم.
 • زهرا انصاری از شهر داراب- درس رياضي
  درس رياضي را به 8 از 10 رساندم1-يادگيري من سر كلاس درس اتفاق مي افتاد.2-در كلاس درس بعد از تدريس معل م حتما تست حل مي كنم3-تست هاي جزوه معلم را در منزل كار مي كنم.4-از كتاب آبي براي تست استفاده مي كنم.شيوه استفاده از كتاب آبي :ابتدا به صورت آموزشي كار ميكنم و از پاسخنامه استفاده مي كنم و در هفته ي دوم به صورت زمان دار كار مي كنم.
 • احمد رضا دبستان از شهر داراب- درس فيزيك
  فیزیک را به 7 از ده رساندمابتدا جزوه معلم را ميخوانم به صورت كامل و مفهومي ميخوانم و مثالهايي كه در آن وجود دارد حل ميكنم تا به تسلط برسم سپس كتاب ابي كانون را تست ميزنم و در هفته دوم كتاب سه سطحي حل ميكنم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های داراب

حجت الله غلامی
سعیده پیروزی
سید حسین حسینی
زهره قاسمی
زهرا نوروزی اصل
سارا اورنگ

نمایندگی های کانون در شهر داراب

داراب 07153562753-07153564180-07153528765-09173320488

فارس شهرستان داراب بلوار جمهوري بعد از پليس با ضافه 10دفتر نمايندگي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

داراب
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان