گلوگاه

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرگلوگاه 2

  • سروش کیانی گلوگاهی از شهر گلوگاه- درس مطالعات اجتماعی نهم
    مدیریت کلکسیون روش هامن این درس را در آزمونهای کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.ابتدا درس را از روی کتاب درسی سه بار مطالعه میکنم.از هر درس خودم...
  • سروش کیانی گلوگاهی از شهر گلوگاه- درس علوم نهم
    من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 پاسخ می‌دهم.ابتدا هر درس را دو بار از روی کتاب درسی می‌خوانم. بعد سی‌دی مرتبط با آن درس را که در...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گلوگاه

ایمان فضلعلی
مریم ملک محمودی

نمایندگی های کانون در شهر گلوگاه

گلوگاه پسران 01526223180-01526228898-01526223767-09111548398

گلو گاه - خيابان امام پشت بانك ملي غير انتفا عي راه دانش

گلوگاه دختران 01134666969-01134667778-01134669291-01134667778

گلوگاه - ميدان 22 بهمن - خيابان 17 شهريور - جنب بستني فروشي عرفاني

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از شنبه 16 آذر تا پایان خرداد 99
گلوگاه پسر ,گلوگاه دختر
دوازدهم 540,000 ریال 7,560,000 ریال - خدمات شامل : 14 آزمون حضوری + 14 آزمون غیر حضوری + 14 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 14 آزمون
یازدهم 520,000 ریال 5,720,000 ریال - خدمات شامل : 11 آزمون حضوری + 11 آزمون غیر حضوری + 11 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 11 آزمون
دهم 520,000 ریال 5,200,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 430,000 ریال 4,300,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 390,000 ریال 3,900,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون

به نکات زیر توجه کنید :
1)شهریه در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های آزمون های حضوری ، غیرحضوری ، مجله آموزشی ، کارنامه و خدمات پشتیبانی است و شامل سایر محصولات و خدمات ارائه شده از جمله کتاب و پشتیبانی ویژه نمی باشد .
2) در هنگام ثبت نام یک جلسه مشاوره 40 دقیقه ای برای دانش آموزان و اولیا برگزار می شود .
3) هزینه های سایر محصولات و خدمات ( کتاب ، وب کارت ، آزمون تشریحی ، لوح فشرده (DVD) و جزوه هوشمند ) به پیشنهاد مشاور و درخواست دانش آموز و اولیا به صورت جداگانه دریافت می گردد.

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.