بندپي

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهربندپي 72

 • مبینا بابازاده از شهر بندپي- درس تاريخ و جغرافي
  1 این درس را به 10 از 10 رساندمابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنم وسپس بعد از ان تست کار میکنم 2در برخی موارد قبل از مطالعه ی کتاب نیز تست کاردمیکنم برای اشنایی با بخش های مهم کتاب3سر کلاس به درس دادن معلم بسیار دقت میکنم بعد از خواندن کتاب درسی از کتاب ابی کانون استفاده میکنم برای تست زدن ازین کتاب برای اشنایی با سوالات سخت و اسان متوسط استفاده میکنم لبتدا از سوال اسان شروع میکنم و سپس سوالات سخت را پلسخ میدهم
 • صبا اشکو از شهر بندپي- درس ریاضی نهم
  در ریااضی 7 از ده هستمابتدا درس را پیش مطالعه می کنم تا در حین درس دادن مدرس فهم بهتری از درس داشته باشم. پس از تدریس معلم آن رادرخانه مرور میکنم از کتاب های آبی وسه سطحی با توجه به فهمم از کلاس وآموخته های قبلی تست کار می کنم. پس ازبررسی و ارزیابی تست ها کتاب درسی را به صورت دقیق مطالعه می کنم پس از تسلط کامل بر کتاب درسی درسنامه ی کتاب هایی که نسبت به کتاب های دیگر کامل تر هستند مثل مجموعه ی طبقه بندی شده را مطالعه می کنم.سپس دوباره تست می زنم.
 • رضا رحمان زاده از شهر بندپي- درس ادبيات
  این درس را به 9 از 10 رساندم- سعی می کنم به همراه مطالعه کتاب درسی مقداری تست کار کنم.- بعد از مطالع ه هر درس، حتما باید برای وقت بعدی برنامه ریزی کنم و بدانم که در وقت بعدی چه مطالبی را باید بخوانم.- در هنگام مطالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. - بعد از حل سوالات تشریحی کتاب پر تکرار اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزئیات کامل یادداشت می کنم. - اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.:- تعدادی از تست ها رااز کتاب سه سطحی: انتخاب کرده و برای پاسخگویی آن زمانی را تعیین می کنم و تمام سعی خودم را می کنم که در زمان پاسخ بدهم و این وقت و زمان ا در سر جلسه آزمون حفظ کنم.- تعدادی تست ها وجود دارند که بعد از خواندن درسنامه باید بزنم انها را بلافاصله بعد از مطالعه درسنامه شروع می کنم و نکات آنرا یادداشت می کنم.
 • رضا اکبر پور از شهر بندپي- درس رياضي
  درس ریاضی را به 7 از 10 رساندم- سعی می کنم به همراه مطالعه کتاب درسی مقداری تست کار کنم.- در هنگام م طالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. - ابتدا از درسنامهکتاب پرتکرار از هر مبحث شروع می کنم.- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.- بعد از کتاب پرتکرار قلمچی و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.- تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوارتر میزنم بصورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.
 • حمیده اسور از شهر بندپي- درس فارسی 1 دهم
  در درس ادبیات 9 از دخ هستم1-سر کلاس به جزوهای معلم گوش میدهم و هرگاه سوالی داشتم میپرسم.2-کتاب های د رسی را مطالعه می کنم و بعد از ان سراغ جزوهای معلم می روم.3-در ساعت زنگ تفریح درکلاس و تمارین مربوطه به درس جدید را حل می کنم.4-در خانه درسی که معلم داده است مرور می کنم.1-ابتدا درس هر روز را مطالعه می کنم .2-سراغ تست های ان مبحث می روم.1-تست هارا به ترتیب از نسبتا دشوار و دشوار و دشوارتر بصورت طبقه بندی شده حل میکنم تا کاملا در ذهنم بماند.2-تعداد از تستها را انتخاب میکنم و برای پاسخ گویی ان زملن معینی میگذارم و تمام سعی خود را می کنم تا ان را پاسخ دهم تا بتوانم در جلسه ی ازمون مدیریت زمان داشته باشم.
 • روجا خان نیا از شهر بندپي- درس علوم تجربی هفتم
  در این درس از 4 به 7 از ده رسیدممن ابتدا در درس های مهمی مثل علوم وریاضی درس را پیش مطالعه می کنم تا اگر در حین تدریس معلم مشکلی پیش آمد مانع یادگیری من و عقب افتادگی من از هم کلاسی هایم نشودسپس ان درس را در خانه تست می زنم وکتاب درسی را هم مطالعه می کنم سپس درسنامه را می خوانم ودوباره تست میزنم تا تسلط کامل بر درس ومبحث پیدا کنم .ضمنا از کتابهای ابی وسه سطحی استفاده می کنم . من از درس های مهم خود یادداشت برداری می کنم .
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بندپي

مرضیه خطیب نیا
رستم فیروزی کیا
سکینه عبدی بورا
سیده مریم خشکدامن
زینب ادبی فیروزجایی
فاطمه روح زاده لداری

نمایندگی های کانون در شهر بندپي

بندپي غربي 01132521666-09119036798-01132521666-01132026156

بابل بندپي غربي شهرخشرودپي سه راه بالا خشرودپي كانون قلم چي بندپي غربي

بندپي شرقي 09119044059-09115940307-01132722520

بندپي شرقي گلوگاه پاشاامير كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

بندپي غربي ,بندپي شرقي
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید