زيراب سوادکوه

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرزيراب سوادکوه 4

 • ثمین رحمانی از شهر زيراب سوادکوه- درس علوم تجربی هشتم
  درس علوم رادر آزمون های کانون 9 از ده پاسخمی دهم.ابتدا کتاب را سطحی میخوانم و زیر نکات مهم آن خطمی کشم و سپسدر هفته اول یک بار به طور کام...
 • سینا قربانی از شهر زيراب سوادکوه- درس زبان انگلیسی 2 يازدهم
  زبان را 9 از ده میزنمدر این درس لغات را جدا جدا نمیخوانم .1- یک کتاب زبان فقط لغت نباشد یعنی لغت را در جملات متفاوت به کار رفته باشد ، مت...
 • امیر حسین قدم نژاد از شهر زيراب سوادکوه- درس علوم تجربی هشتم
  من این درس را 7 از ده میزنمابتدا کتاب را سطحی میخوانم و زیر نکات مهم خط می کشم و سپس یک بار به طور کامل در هفته اول درس را می خوانم . من ...
 • امیررضا ابوطالبی از شهر زيراب سوادکوه- درس فیزیک 2 يازدهم رياضي
  درس فیزیک را در آزمون های کانون9 از ده پاسخ می دهم.در درس فیزیک ابتدا کتاب درسی را با دقت میخوانم و نکات مهم آن را مشخص می کنم.سپس از جزو...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های زيراب سوادکوه

رضا بقائی
سیده محدثه عمادی پاشاکلائی
پریسا خلیلی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از سه شنبه 28 آبان تا پایان خرداد 99
سوادکوه
دوازدهم 540,000 ریال 8,640,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون
یازدهم 520,000 ریال 6,760,000 ریال - خدمات شامل : 13 آزمون حضوری + 13 آزمون غیر حضوری + 13 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 13 آزمون
دهم 520,000 ریال 6,240,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 430,000 ریال 5,160,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 390,000 ریال 4,680,000 ریال - خدمات شامل : 12 آزمون حضوری + 12 آزمون غیر حضوری + 12 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 12 آزمون

به نکات زیر توجه کنید :
1)شهریه در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های آزمون های حضوری ، غیرحضوری ، مجله آموزشی ، کارنامه و خدمات پشتیبانی است و شامل سایر محصولات و خدمات ارائه شده از جمله کتاب و پشتیبانی ویژه نمی باشد .
2) در هنگام ثبت نام یک جلسه مشاوره 40 دقیقه ای برای دانش آموزان و اولیا برگزار می شود .
3) هزینه های سایر محصولات و خدمات ( کتاب ، وب کارت ، آزمون تشریحی ، لوح فشرده (DVD) و جزوه هوشمند ) به پیشنهاد مشاور و درخواست دانش آموز و اولیا به صورت جداگانه دریافت می گردد.

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.