جويبار

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرجويبار 31

 • زهرا ذکریائی از شهر جويبار- درس ادبيات
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.برای ادبیات اختصاصی ابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دقیق مطالعه می کنم.سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و نکات آن ها را یادداشت می کنم.
 • مجتبی شاکری از شهر جويبار- درس زيست‌شناسي
  دهدهی درس زیست‌شناسی من در آزمون‌های کانون به صورت 8 از 10 می‌باشد.ابتدا مطالعه کتاب درسی را در دستو ر کار قرار می‌دهم.سپس با استفاده از کتاب آبی تست‌زنی می‌کنم.تست‌های نادرست و نزده را علامت می‌زنم و دوباره آن‌ها را تمرین می‌کنم.تست‌ها را به‌صورت زمان‌دار حل می‌کنم و نقاط ضعف کار خودم را برطرف می‌کنم.
 • سید مهدی هاشمی از شهر جويبار- درس عربي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا قواعد را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.برای عربی اختصاصی ابتدا به طور خلاصه مطالب درس را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.
 • زهرا نوریان از شهر جويبار- درس رياضي
  درس :ریاضی را به 9 از 10 رسانده ام1-سوال های تشریحی را برای یادگیری اولیه میخوانم2- از تست های مختلف آموزشی استفاده میکنم3- از تست های دشوار یا آزمون های سراسری تمرین میکنم 4-ا از آزمون های جمع بندی هر فصل استفاده میکنم ازآبی ریاضی و آمار پایه استفاده میکنم برای مرور تست های نشاندار شده و برسی کامل تست ها
 • زهرا ذکریائی از شهر جويبار- درس ديني
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دق یق مطالعه می کنم.بعد از چند بار مطالعه کامل و دقیق کتاب درسی، درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.
 • زهرا ذکرایی از شهر جويبار- درس فلسفه و منطق
  درس : فلسفه را به 7 از ده رسانده ام مطالعه جزء به جزء کتاب و برجسته سازی کلمات و مفاهیم پراهمیت تست کار میکنم برگشت و بررسی تست ها و خواندن دوباره تست های نزده و یا اشتباه از آبی فلسفه استفاده میکنم ابتدا درس نامه را میخوانم تست زدن بعد از خواندن دقیق کتاب پاسخنامه را بررسی دقیق میکنم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جويبار

سید صادق ابراهیمی
فاطمه رنجکش
زهرا ذکریائی جویباری
فاطمه مهدوی آزادبنی

نمایندگی های کانون در شهر جويبار

جويبار 01243232088-01243221088-01243221088

جويبار- خيابان امام- جنب كفش ملي- كانون فرهنگي آموزش قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

جويبار
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان