رامسر

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهررامسر 17

 • علی کیا کریمی از شهر رامسر- درس رياضي
  من درس ریاضیرا 9 از 10 پاسخ میدهم.روش مطالعه:پیشرفت من در درس ریاضی خوب بوده است.بهدلیل علاقه و پایه قوی که در درس ریاضی دارم تست ها را ر...
 • فاطمه سرمشق قربانی از شهر رامسر- درس ریاضی نهم
  من در ریاضی 6 از 10 را بدست میاورمابتدا کتاب درسی را دقیق میخوانم.درسی که معلم تدریس میکند را همان روز میخوانم. بعد سراغ کتاب تست میروم و...
 • شمیمه کاکوئی از شهر رامسر- درس زبان
  زبان را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.هرروز کتاب درسی را مطالعه میکنم و کتاب تست را چندین بار استفاده میکنمو تست هایی که نکته دار است...
 • علی کیا کریمی از شهر رامسر- درس رياضي
  من درس ریاضیرا 9 از 10 پاسخ میدهم.روش مطالعه:پیشرفت من در درس ریاضی خوب بوده است.بهدلیل علاقه و پایه قوی که در درس ریاضی دارم تست ها را ر...
 • بهراد اميريان چايجان اميريان چايجان از شهر رامسر- درس شیمی 2 يازدهم
  من این درس را 7 از 10 پاسخ میدهمنام منبع : آبی شیمی-سه سطحیاول از همه درس را دقیق میخوانم و بعد نکات مهم را خلاصه نویسی میکنم تا برای دور...
 • شمیمه کاکوئی از شهر رامسر- درس زبان
  زبان را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.هرروز کتاب درسی را مطالعه میکنم و کتاب تست را چندین بار استفاده میکنمو تست هایی که نکته دار است...
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 شهریور 1398 در رامسر

کنکوری ها
 • مهرشاد وکیل نژاد
  انسانى نظام جديد
 • بهراد امیریان چایجان
  تجربى نظام جديد
 • علیرضا عباسی زاهد
  تجربى نظام جديد
متوسطه و دبیرستان
 • وداد پورعسگری
  يازدهم تجربي
 • فاطمه امیری
  يازدهم تجربي
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رامسر

ساناز اورنگی
مائده صادقی فر
صبا سقایی
هانیه صفری
عیسی درجانی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از جمعه 29 شهریور تا پایان خرداد 99
رامسر
دوازدهم 500,000 ریال 10,000,000 ریال - خدمات شامل : 20 آزمون حضوری + 20 آزمون غیر حضوری + 20 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 20 آزمون
یازدهم 500,000 ریال 8,500,000 ریال - خدمات شامل : 17 آزمون حضوری + 17 آزمون غیر حضوری + 17 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 17 آزمون
دهم 500,000 ریال 8,000,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 440,000 ریال 7,040,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 400,000 ریال 6,400,000 ریال - خدمات شامل : 16 آزمون حضوری + 16 آزمون غیر حضوری + 16 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 16 آزمون

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.