خاش

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرخاش 14

 • مهنا میرکازهی از شهر خاش- درس ریاضی هشتم
  این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.در درس ریاضی ابتدا جزوه و نکات معلم را با دقت میخوانم و مثال های متعدد از کتا ب کمک درسی حل میکنم تا روی مط...
 • یاسین ریگی از شهر خاش- درس شيمي
  من این درس را 9 از 10 میزنم.من دراین درس ابتدا خط به خط کتاب درسی را قبل از تدریس معلم با دقت پیش خوانی میکنم سپس با کمک یه کتاب کمک درسی...
 • یاسین ریگی از شهر خاش- درس شيمي
  من این درس را 9 از 10 میزنم.من دراین درس ابتدا خط به خط کتاب درسی را قبل از تدریس معلم با دقت پیش خوانی میکنم سپس با کمک یه کتاب کمک درسی...
 • هما کر د از شهر خاش- درس شیمی 1 دهم
  من شیمی را در ازمون ها 8 از 10 پاسخ میدهممن دراین درس قبل تدریس معلم پیش خوانی میکنم سپس در کلاس درس به دقت به نکاتی که معلم بیان می کند ...
 • حدیثه سارانی از شهر خاش- درس تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی
  این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم.ابتدا کتاب درسی را با دقت میخوانم و پس از تسلط بر کتاب نکات مهم را فیش نویسی میکنمسپس با استفاده از کتاب اب...
 • محمد عارفی نسب از شهر خاش- درس فيزيك
  این درس را 9 از 10 پاسخ میدهمابتدا خط به خط کتاب درسی را با دقت مطالعه کردمسپس جزوه معلمم را خواندم و جهت تسلط بر مطلب ذرس نامه کتاب ابی ...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خاش

اله بخش ریگی
راویه صوفی

نمایندگی های کانون در شهر خاش

خاش 05434228083-05434228081-05434229656-05434227710

خيابان شهيد بهشتي- روبروي دبستان فاطمه الزهرا يا متوسطه اول زينبيه