خرمدره

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرخرمدره 9

 • محمدمهدى امینی از شهر خرمدره- درس ادبيات
  من ادبیات را 7 از ده میزنمدروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم و دروس دوازدهم را ابتدا به صورت ت...
 • محمدمهدى امینی از شهر خرمدره- درس ادبيات
  من ادبیات را 7 از ده میزنمدروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم و دروس دوازدهم را ابتدا به صورت ت...
 • امیررضا اسدی از شهر خرمدره- درس فيزيك
  فيزيك را 7 از 10 پاسخ مي دهم.در کتاب تست ابتدا درسنامه را به صورت دقیق مطالعه می کنم سپس تست ها را بدون در نظر گرفتن زمان و به قصد یادگیر...
 • امیرحسین عزیزی از شهر خرمدره- درس رياضي
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.دروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم. دروس دوا...
 • محمدمهدى امینی از شهر خرمدره- درس ادبيات
  من ادبیات را 7 از ده میزنمدروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم و دروس دوازدهم را ابتدا به صورت ت...
 • امیرحسین عزیزی از شهر خرمدره- درس رياضي
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.دروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم. دروس دوا...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خرمدره

الهام مفاخری
عباس نوروزی
مهدی اسماعیلی
فاطمه مداحی

نمایندگی های کانون در شهر خرمدره

خرمدره 02435523409

خرمدره - خيابان شهيد كاظمي كوچه دهم آموزشگاه قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از سه شنبه 30 مهر تا پایان خرداد 99
خرمدره
دوازدهم 540,000 ریال 9,720,000 ریال - خدمات شامل : 18 آزمون حضوری + 18 آزمون غیر حضوری + 18 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 18 آزمون
یازدهم 520,000 ریال 7,800,000 ریال - خدمات شامل : 15 آزمون حضوری + 15 آزمون غیر حضوری + 15 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 15 آزمون
دهم 520,000 ریال 7,280,000 ریال - خدمات شامل : 14 آزمون حضوری + 14 آزمون غیر حضوری + 14 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 14 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 430,000 ریال 6,020,000 ریال - خدمات شامل : 14 آزمون حضوری + 14 آزمون غیر حضوری + 14 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 14 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 390,000 ریال 5,460,000 ریال - خدمات شامل : 14 آزمون حضوری + 14 آزمون غیر حضوری + 14 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 14 آزمون

به نکات زیر توجه کنید :
1)شهریه در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های آزمون های حضوری ، غیرحضوری ، مجله آموزشی ، کارنامه و خدمات پشتیبانی است و شامل سایر محصولات و خدمات ارائه شده از جمله کتاب و پشتیبانی ویژه نمی باشد .
2) در هنگام ثبت نام یک جلسه مشاوره 40 دقیقه ای برای دانش آموزان و اولیا برگزار می شود .
3) هزینه های سایر محصولات و خدمات ( کتاب ، وب کارت ، آزمون تشریحی ، لوح فشرده (DVD) و جزوه هوشمند ) به پیشنهاد مشاور و درخواست دانش آموز و اولیا به صورت جداگانه دریافت می گردد.

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.