فلارد

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرفلارد 6

 • مائده بابا احمدی از شهر فلارد- درس ریاضی پنجم دبستان
  مائده بابا احمدی میانگین تراز 6253 روش مطالعه: ریاضیرساندن درصد از 87 به 90علاقه زیاد که به درس ریاضیدارم سبب می شود در کلاس درس به خوبی ...
 • مائده بابااحمدی از شهر فلارد- درس هدیه های آسمان پنجم دبستان
  چند از دهم به 10 رسیده است.در کلاس درس به خوبی به معلمم توجه می کنم و بلافاصله بعد از اتمام مدرسه در منزل درس تدریس شده را میخوانم و نکات...
 • مائده بابااحمدی از شهر فلارد- درس فارسی پنجم دبستان
  چند از دهم به 8 رسیده است.در کلاس درس به خوبی به معلمم توجه می کنم و بلافاصله بعد از اتمام مدرسه در منزل درس تدریس شده را میخوانم و نکاتش...
 • پرستو عسگری از شهر فلارد- درس علوم تجربی ششم دبستان
  در این درس چند ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.در ابتدادرس های هر روزم را همان روز مطالعه میکردم .بلافاصله تست های سطح آسان هر مبحث را تم...
 • مائده بابااحمدی از شهر فلارد- درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
  چند از دهم به 10 رسیده است.در کلاس درس به خوبی به معلمم توجه می کنم و بلافاصله بعد از اتمام مدرسه در منزل درس تدریس شده را میخوانم و نکات...
 • مائده بابا احمدی از شهر فلارد- درس علوم تجربی پنجم دبستان
  مائده بابا احمدی – میانگین تراز6283- روش مطالعه علومرساندن درصد از 87 به 90علاقه زیاد که به درس علوم دارم سبب می شود در کلاس درس به خوبی ...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فلارد

محمد صالحی میشانی
بنفشه صالحی قرحی

نمایندگی های کانون در شهر فلارد

فلارد 09130247515-03834482368-09134808928-09132817515

استان چهار محال وبختياري شهرستان لردگان منطقه فلارد شهر مالخليفه خيابان بسيج كانون بعثت مالخليفه

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون حضوری
یک آزمون غیرحضوری + مجله ی آموزشی + خدمات پشتیبان برای یک آزمون
جمع شهریه آزمون های از شنبه 16 آذر تا پایان خرداد 99
فلارد
دوازدهم 540,000 ریال 7,560,000 ریال - خدمات شامل : 14 آزمون حضوری + 14 آزمون غیر حضوری + 14 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 14 آزمون
یازدهم 520,000 ریال 5,720,000 ریال - خدمات شامل : 11 آزمون حضوری + 11 آزمون غیر حضوری + 11 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 11 آزمون
دهم 520,000 ریال 5,200,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون
هفتم،هشتم،نهم 430,000 ریال 4,300,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون
چهارم،پنجم،ششم دبستان 390,000 ریال 3,900,000 ریال - خدمات شامل : 10 آزمون حضوری + 10 آزمون غیر حضوری + 10 مجله آموزشی + خدمات پشتیبانی برای 10 آزمون

به نکات زیر توجه کنید :
1)شهریه در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های آزمون های حضوری ، غیرحضوری ، مجله آموزشی ، کارنامه و خدمات پشتیبانی است و شامل سایر محصولات و خدمات ارائه شده از جمله کتاب و پشتیبانی ویژه نمی باشد .
2) در هنگام ثبت نام یک جلسه مشاوره 40 دقیقه ای برای دانش آموزان و اولیا برگزار می شود .
3) هزینه های سایر محصولات و خدمات ( کتاب ، وب کارت ، آزمون تشریحی ، لوح فشرده (DVD) و جزوه هوشمند ) به پیشنهاد مشاور و درخواست دانش آموز و اولیا به صورت جداگانه دریافت می گردد.

در صورتیکه در زمینه مشاوره و انجام خدمات در شهر خود ملاحظاتی دارید ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیامک به شماره 100008452 ارسال نمایید و یا در پایین همین صفحه نظرخود را بنویسید.