اردكان

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهراردكان 24

 • فاطمه حسينى شريف آباد از شهر اردكان- درس ادبيات
  من این درس را 6 از 10 پاسخ می‌دهم.اول کتاب را دقیق و کامل میخوانم بعد تست میزنم و ان‌ها را تحلیل می‌کنم.بعد از ازمون سوالات را دوباره میخ...
 • فاطمه حسينى شريف آباد از شهر اردكان- درس ادبيات
  من این درس را 6 از 10 پاسخ می‌دهم.اول کتاب را دقیق و کامل میخوانم بعد تست میزنم و ان‌ها را تحلیل می‌کنم.بعد از ازمون سوالات را دوباره میخ...
 • على طالبى ترك آباد از شهر اردكان- درس ادبيات
  این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم.در این درس جزوه دبیر و درس‌نامه را مطالعه می‌کنم و سپس تعداد زیادی تست می‌زنم تا مطالعه‌ام کامل شود.این در...
 • علی احمدی احمدآبادی از شهر اردكان- درس عربي
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.در این درس ابتدا درسنامه قواعد و لغت را مطالعه می کنم. من این درس را به صورت موضوعی مطالع...
 • على طالبى ترك آباد از شهر اردكان- درس ادبيات
  این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم.در این درس جزوه دبیر و درس‌نامه را مطالعه می‌کنم و سپس تعداد زیادی تست می‌زنم تا مطالعه‌ام کامل شود.این در...
 • اميرمحمد خدائى از شهر اردكان- درس يازدهم الکتروتکنيک
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از 10 میزنم.ابتدا کتاب درسی رامرور میکنم سپس درکلاس درس کاملا یادمیگیرم بعد تمرینهای کتاب را کامل حل می...
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 4 مرداد 1398 در اردكان

کنکوری ها
 • ابوالفضل احمدیه اردکانی
  رياضى نظام جديد
 • محمد فتاحی اردکانی
  رياضى نظام جديد
 • عرفان حبیبی احمدآبادی
  تجربى نظام جديد
 • مهدی افخمی اردکانی
  تجربى نظام جديد
 • ساینا صادقی پورمیبدی
  تجربى نظام جديد
 • معصومه صادقی اردکانی
  تجربى نظام جديد
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اردكان

فرزانه خاتوندهی
محمد قاضی
مریم شاکراردکانی
یونس سرافراز
محمدرضا کمالی اردکانی
زهرا خادم عباسی اردکانی