خاتم

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرخاتم 3

  • مبینا افخمی فتح آباد از شهر خاتم- درس علوم تجربی هشتم
    من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.من بیشتر از کتاب پرتکرار کانون قلم چی استفاده میکنم.همچنین از کتاب های سه سطحی کانون ...
  • مهسا خبری از شهر خاتم- درس شیمی 1 دهم
    من این درس را در ازمون 9 از ده پاسخ میدهم متن کتاب درسی را به طور کامل می خوانمدر منزل جزوء کامل معلم را میخوانمیاداشت برداری نکته ها سر ...
  • آرزو فتحی از شهر خاتم- درس زیست شناسی چهارم تجربی
    من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.قبل از کلاس پیشخوانی میکنم.ابتدا چند تست را انتخاب میکنم و تست ها را حل میکنم.بعد شرو...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خاتم

اعظم پوراسدی
محمد علی حیدری