تفت

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرتفت 16

 • مهران منتظر از شهر تفت- درس رياضي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهماز ابتدای ورود خودم به آزمون های کانون سعی داشتم کمترین تعداد غیبت را داشته باشم و تنه...
 • مهران منتظر از شهر تفت- درس رياضي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهماز ابتدای ورود خودم به آزمون های کانون سعی داشتم کمترین تعداد غیبت را داشته باشم و تنه...
 • محمد عبدلی از شهر تفت- درس زيست‌شناسي
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.من ابتدا با مطالعه جزوه کلاسی و سپس خواندن خط به خط متن کتاب درسی و حل نمودن تمام فع...
 • مریم دهقان فراشاه از شهر تفت- درس ریاضی نهم
  روش مطالعه ام در درس ریاضی نهم:من به سوالات این درس در آزمون‌های کانون به 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.1. ابتدا بعد از مدرسه مرور درس هم...
 • محمد مهدی فلاح تفتی از شهر تفت- درس ریاضی هشتم
  من در این درس به 8 از 10 سوال پاسخ میدهم.من ابتدا بامطالعه ی جزوه ی کلاسی و سپس خط به خط متن کتاب درسی و حل نمودن تمام فعالیت ها وتمرین ه...
 • مهران منتظر از شهر تفت- درس رياضي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهماز ابتدای ورود خودم به آزمون های کانون سعی داشتم کمترین تعداد غیبت را داشته باشم و تنه...

نمایندگی های کانون در شهر تفت

تفت 03532626743-03532628025-03532626743-03532628025

تفت - خيابان ساحلي - جنب داروخانه دكتر محمودي