نهاوند

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرنهاوند 20

 • درسا ساکی از شهر نهاوند- درس شيمي
  1.اول کتاب درسی را می خوانم و بعد تست می زنم2.بعد از تست زنی نکاتی که بلد نبودم و غلط زده بودم را یادداشت می کردم 3. تمرین زیاد و تست فرا...
 • پارسا شجاعیان از شهر نهاوند- درس فارسی ششم دبستان
  چند از 10: بیش تر از 61-درسهای موفق در نیمسال اولعلوم ریاضی فارسی2-کارهایی که برای موفقیت در این دروس انجام داده امساعات مطالعاتی بالا در...
 • مبینا سلگی از شهر نهاوند- درس عربي
  7 از 10 پاسخ داده اممن مطالعه درس عربی را همانند مباحث سوالات این درس به ۳ قسمت کلی تقسیم بندی کرده بودم و برای هر قسمت روش ویژه ای داشتم...
 • محمدسعید چگینی از شهر نهاوند- درس شيمي
  چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندم.1-مطالعه ی دقیق کتاب درسی2-مطالعه ی دقیق جزوه ی معلم3-حل تمرین های کتاب درسی4-حل تست های کتاب کمک آموزش...
 • عرفان صالحی از شهر نهاوند- درس علوم تجربی ششم دبستان
  من این درس را در آژمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.برای این درسساعات مطالعاتیمن بالا است.به طور متوسط 200 تست از این درس کار میکنم.ساعات...
 • فاطمه خیشوند از شهر نهاوند- درس شيمي
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.اول کتاب درسی را می خوانم و بعد تست می زنم.بعد از تست زنی نکاتی که بلد نبودم و غلط ز...
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 4 مرداد 1398 در نهاوند

کنکوری ها
 • محمدعلی سوری
  تجربى نظام جديد
 • زهرا حسنوند
  تجربى نظام جديد
 • رضا سراقی
  تجربى نظام جديد
 • حسین میرزائی
  تجربى نظام جديد
 • کیمیا کیانی
  تجربى نظام جديد
متوسطه و دبیرستان
 • آرمیتا سلگی
  هشتم
 • حانیه مختاری
  يازدهم تجربي
 • سحر احمدوند
  يازدهم تجربي
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های نهاوند

علیرضا فراشی
فاطمه ترکاشوند
مینا شهبازی
مسعود سوری
نیما فروردین
زهرا میرزایی