نهاوند

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرنهاوند 20

 • مهبد متین از شهر نهاوند- درس فارسی 1 دهم
  ادبیات را در آزمون 6 از ده می‌زنم.از منابع کانون (کتابهای آبی و پر تکرار و ...)استفاده می‌کنم.مرور ب ه موقع و خلاصه برداری از دروس را انجام می‌دهم.درس هر روز را در همان روز و طبق برنامه راهبردی برنامه ریزی و مطالعه می‌کنم.
 • مبینا سلگی از شهر نهاوند- درس عربي
  7 از 10 پاسخ داده اممن مطالعه درس عربی را همانند مباحث سوالات این درس به ۳ قسمت کلی تقسیم بندی کرده بودم و برای هر قسمت روش ویژه ای داشتم:ترجمه و قواعد و درک مطلب!1 ترجمه:_قواعدی را که در پاسخگویی به تست های ترجمه لازم بود را به دقت می خواندم._در پاسخگویی به تست ها از روش رد گزینه استفاده میکردم.2قواعد:_تمامی تمرین های کتاب درسی را کامل و دقیق میخواندم._درسنامه کتاب تستم را میخواندم و ده عدد تست آموزشی حل می کردم._بعد از دو روز سراغ تست ها میرفتم و تا میتوانستم تست کار می کردم._برای مرور از تست های نشان دار و کارنامه اشتباهاتم استفاده می کردم.3 درک مطلب:_به طورثابت هر شب یک متن میخواندم و سوالاتش را حل می کردم._سر جلسه نیز استراتژی خاصی داشتم به این صورت که ابتدا بدون مطالعه متن،سوالات قواعد مطرح شده از متن را جواب میدادم و سپس متن را مطالعه کرده و4 سوال درک مطلب را جواب می دادم.
 • مبینا سلگی از شهر نهاوند- درس عربي
  7 از 10 پاسخ داده اممن مطالعه درس عربی را همانند مباحث سوالات این درس به ۳ قسمت کلی تقسیم بندی کرده بودم و برای هر قسمت روش ویژه ای داشتم:ترجمه و قواعد و درک مطلب!1 ترجمه:_قواعدی را که در پاسخگویی به تست های ترجمه لازم بود را به دقت می خواندم._در پاسخگویی به تست ها از روش رد گزینه استفاده میکردم.2قواعد:_تمامی تمرین های کتاب درسی را کامل و دقیق میخواندم._درسنامه کتاب تستم را میخواندم و ده عدد تست آموزشی حل می کردم._بعد از دو روز سراغ تست ها میرفتم و تا میتوانستم تست کار می کردم._برای مرور از تست های نشان دار و کارنامه اشتباهاتم استفاده می کردم.3 درک مطلب:_به طورثابت هر شب یک متن میخواندم و سوالاتش را حل می کردم._سر جلسه نیز استراتژی خاصی داشتم به این صورت که ابتدا بدون مطالعه متن،سوالات قواعد مطرح شده از متن را جواب میدادم و سپس متن را مطالعه کرده و4 سوال درک مطلب را جواب می دادم.
 • زهرا میرزایی از شهر نهاوند- درس عربي اختصاصي
  من این درس را در ازمون های کانون 6 از ده جواب می دهم.سعی کرده ام درس عربی هر روز در برنامه روزانه دا شته باشم.در کلاس موقع تدریس دبیر کامل و با دقت به تدریس گوش داده ودر صورت نیاز یادداشت برداری میکنم.متن کتاب ولغات را کامل مطالعه میکنم.حل تمرین های کتاب و. بررسی درست ونا درست بودن تمرین ها و رفع اشکال از روی جزوه.حل تمرین از کتاب پرتکرار.حل تست از کتاب آبی کانون.تست های ترجه وقواعد را جدا کار میکنم.بررسی سوالات درست وغلط و بررسی هر چهار گزینههفته ای چهار متن ترجمه کار می کنم
 • مبینا سلگی از شهر نهاوند- درس عربي
  7 از 10 پاسخ داده اممن مطالعه درس عربی را همانند مباحث سوالات این درس به ۳ قسمت کلی تقسیم بندی کرده بودم و برای هر قسمت روش ویژه ای داشتم:ترجمه و قواعد و درک مطلب!1 ترجمه:_قواعدی را که در پاسخگویی به تست های ترجمه لازم بود را به دقت می خواندم._در پاسخگویی به تست ها از روش رد گزینه استفاده میکردم.2قواعد:_تمامی تمرین های کتاب درسی را کامل و دقیق میخواندم._درسنامه کتاب تستم را میخواندم و ده عدد تست آموزشی حل می کردم._بعد از دو روز سراغ تست ها میرفتم و تا میتوانستم تست کار می کردم._برای مرور از تست های نشان دار و کارنامه اشتباهاتم استفاده می کردم.3 درک مطلب:_به طورثابت هر شب یک متن میخواندم و سوالاتش را حل می کردم._سر جلسه نیز استراتژی خاصی داشتم به این صورت که ابتدا بدون مطالعه متن،سوالات قواعد مطرح شده از متن را جواب میدادم و سپس متن را مطالعه کرده و4 سوال درک مطلب را جواب می دادم.
 • مهبد متین از شهر نهاوند- درس فارسی 1 دهم
  ادبیات را در آزمون 6 از ده می‌زنم.از منابع کانون (کتابهای آبی و پر تکرار و ...)استفاده می‌کنم.مرور ب ه موقع و خلاصه برداری از دروس را انجام می‌دهم.درس هر روز را در همان روز و طبق برنامه راهبردی برنامه ریزی و مطالعه می‌کنم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های نهاوند

میثم احمدوند
مهری پارسه
سجاد بهاری
امید سیاوشی
علی جلالوند
پریسا سوری

نمایندگی های کانون در شهر نهاوند

نهاوند 08133242085-09184999200-08133248893-09188504098

نهاوند - خيابان حافظ - پائين تر از چهارراه آزادگان آموزشگاه كاوش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

نهاوند
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان