بافت

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهربافت 56

 • علیرضا باهری از شهر بافت- درس فيزيك
  فيزيك را 7 از 10 پاسخ مي دهم.ابتدا کتاب درسی را می خوانم و بعد تمرین‌های کتاب را حل میکنم و تست از ک تاب سه‌سطحی و آبی کانون حل میکنم.به تست‌های مهم و آن‌هايي كه اشكال داشته‌امبیشتر تأکید میکنم و هنگام تست زدن به نکات مهم توجه كردهو آن‌ها را یادداشت میکنم.
 • نادیا محسنی از شهر بافت- درس شیمی 1 دهم
  در این درس توانستم چند از ده خود در آزمون های کانون را از 9 به 10 تغییر دهم.در این درس ابتدا مطالب ک تاب را روزنامه وار مرور می کنم.درسنامه کتاب های کانون می خوانم.سپس از روی این کتاب تست می زنم.اگر تستی را غلط حل کنم پاسخ صحیح آن را با دقت از روی پاسخنامه می خوانم.سپس کتاب درسی را دقیق تر می خوانم و تست های سخت را کار می کنم.تست های مهم را نشان دار می کنم.
 • رضا آیینه نگینی از شهر بافت- درس رياضي
  میزان پاسخگویی به درس ریاضی : 8 از 10بعدازمرورکتاب درسی و جزوه معلم به سراغ کتاب سه سطحی دردرس ریاضی می روم.سعی میکنم که درروز سه شنبه و چهارشنبه قبل از آزمون تست های مرتبط را حتما مرور کنم.تست هایی سطح اول و دوم یعنی دشوار ونسبتا دشوار راحتما زماندار کار می کنمتست هایی سطح سوم یعنی دشوارتر راسعی می کنم آموزشی کار کنم تامطالب رابه خوبی بازیابی کنم.
 • پریا طهماسبی از شهر بافت- درس ریاضی هفتم
  من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از ده میزنم. درس هر روز را همان روز مطالعه میکنم.بعد از مطالعه هر بار 10 تست میزنم و از خودم امتحان میگیرم و اگر جایی را یاد نگرفته باشم دوباره کتاب درسیم را مطالعه میکنم.از کتاب ابی و پرتکرار ریاضی استفاده میکنم.
 • رضا آیینه نگینی از شهر بافت- درس رياضي
  میزان پاسخگویی به درس ریاضی : 8 از 10بعدازمرورکتاب درسی و جزوه معلم به سراغ کتاب سه سطحی دردرس ریاضی می روم.سعی میکنم که درروز سه شنبه و چهارشنبه قبل از آزمون تست های مرتبط را حتما مرور کنم.تست هایی سطح اول و دوم یعنی دشوار ونسبتا دشوار راحتما زماندار کار می کنمتست هایی سطح سوم یعنی دشوارتر راسعی می کنم آموزشی کار کنم تامطالب رابه خوبی بازیابی کنم.
 • سحر شهابي نژاد از شهر بافت- درس عربي
  من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.درس عربی را موضوعی میخوانم و سعی میکنم نقاط ضعفم را در هر قسمت پ وشش دهم و اطلاعاتم را نیز تکمیل کنم.تستهای ترجمه را سعی میکنم از روش حذف گزینه های مزاحم به جواب برسانم.و در بحث قواعد نیز سعی میکنم با تست زنی حامع از مباحث به مرور و قیاس قواعد متفاوت بپردازم و به درک درستی از قواعد برسم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بافت

مهسا زینل زاده
سمیرا امیرطاهری
مرضیه صلاحی
فرزانه هاشمی
عاطفه بنی اسد
سحر سلطانی نژاد

نمایندگی های کانون در شهر بافت

بافت 03442428365-09135808895-09130494521-09132475023

كرمان - بافت - بلوار امام - نبش ميدان معلم- آموزش و پرورش قديم ، خانه معلم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

بافت
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان