انار

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرانار 2

  • امیرحسین عسگری از شهر انار- درس ریاضی هشتم
    من این درس را در آزمون‌ها 7 از ده پاسخ می‌دهم.برای اینکه کانون برنامه ریزی دقیقی دارد و رقابت بین دا نش آموزان زیاد است من از سال 92 به کانون آمدم.من برنامه ریزی دقیق را عامل موفقیتم در این درس می دانم.در نوروز از کتاب نوروز و کارنامه مبحثی استفاده می کنم.بهترین راه برای موفقیعت در درس ها پشتکار و از شکست نترسیدن است.
  • امیرحسین عسگری از شهر انار- درس ریاضی هشتم
    من این درس را در آزمون‌ها 7 از ده پاسخ می‌دهم.برای اینکه کانون برنامه ریزی دقیقی دارد و رقابت بین دا نش آموزان زیاد است من از سال 92 به کانون آمدم.من برنامه ریزی دقیق را عامل موفقیتم در این درس می دانم.در نوروز از کتاب نوروز و کارنامه مبحثی استفاده می کنم.بهترین راه برای موفقیعت در درس ها پشتکار و از شکست نترسیدن است.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های انار

نجمه ارکیان
نرگس عسکری چاورچی
فائزه رحیمی
فروغ عسکری چاورچی

نمایندگی های کانون در شهر انار

انار 03923221464-09133915423-03923220559

انار خيابان امام - كانون فرهنگي آموزش قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

انار
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان