کتاب فلش کارت فلسفه و علوم اجتماعی پیش

کتاب فلش کارت فلش کارت فلسفه و علوم اجتماعی پیش چهارم انسانی

کتاب فلش کارت فلسفه و علوم اجتماعی پیش

کتاب فلش کارت فلسفه و علوم اجتماعی پیش مناسب برای چهارم انسانی - انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

فلش کارت فلسفه و علوم اجتماعی پیش
مناسب برای : چهارم انسانی
درس : فلسفه و منطق
نوع : فلش کارت
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب