نیمی از مورچه‌ها تنبل هستند!

دانشمندان دریافته اند حتی در دنیای حشرات سخت کوشی همچون مورچه ها، کارگران تنبلی دیده می‌شوند که در گوشه ای بی تحرک ایستاده و فعالیت دیگر اعضا را تماشا می‌کنند!

نیمی از مورچه‌ها تنبل هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی که دنیای حشرات را مورد بررسی قرار می دهند از مدتها پیش با زیر نظر قرار دادن اجتماع مورچه ها در پی درک این موضوع بودند که بی تحرکی تقریبا نیمی از آنها در هر لحظه نشانه تنبلی این دسته است یا فقط درحال استراحت موقتی و کسب انرژی مجدد هستند؟

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه آریزونا با بررسی گونه ای از مورچه ها موسوم به Temnothorax که در نواحی جنگلی غرب آمریکای شمالی زندگی می کنند متوجه شده اند که این دسته از مورچه ها نه در حال تجدید قوا بلکه تنبل هستند و تنها کار دیگر اعضا را نظاره می کنند.

این دانشمندان ۲۵۰ مورچه کارگر از ۵ کلنی مختلف را نشانه گذاری کرده و با ثبت نوع فعالیتهایشان  در طی ۳ روز پرده از بیکار ماندن مورچه های بدون تحرک برداشتند.

این بررسی ها نشان داد همواره نیمی از مورچه های یک کلنی تنبل و بی تحرک هستند و در مقابل فعالیت سخت سایر اعضا، هیچ کاری انجام نمی دهند.

البته برخی از حشره شناسان نظریه دیگری مطرح می کنند. آنها معتقدند این دسته از مورچه ها که در ظاهر تنبل به نظر می رسند در واقع نیروهای ذخیره برای نبرد میان کلنی ها هستند که با ذخیره انرژی خود را برای چنین کار و زاری آماده می کنند.

منبع :