معرفی کتاب تیزهوشان ششم و پنجم دبستان

برای این که با نمونه‌ سؤال‌های تیزهوشان و المپیاد آشنا شوید و نکته‌هایی یاد بگیرید که به شما در حلّ سؤال‌های تیزهوشان کمک می‌کنند، می‌توانید از کتاب‌های بنفش کانون (استعدادهای درخشان) استفاده کنید. 

دوستان خوبم!

    برای این که با نمونه‌ سؤال‌های تیزهوشان و المپیاد آشنا شوید و نکته‌هایی یاد بگیرید که به شما در حلّ سؤال‌های تیزهوشان کمک می‌کنند، می‌توانید از کتاب‌های بنفش کانون (استعدادهای درخشان) استفاده کنید. این کتاب‌ها برای دانش‌آموزان پنجم و ششم دبستان، تولید شده است. راستی، این کتاب‌ها هم سؤال دارند هم پاسخ‌نامه‌ی تشریحی. (در یک کتاب) 

 

معرفی کتاب تیزهوشان ششم و پنجم دبستان 

آنا ودودی