وسواس در مطالعه

برای درمان آن شجاعت به خرج دهید. یک‌باره تصمیم بگیرید که مطلب را دوباره‌خوانی نکنید.

وسواس در مطالعه

دانش‌آموزان وسواسی پس از خواندن مطلب دچار تردید می‌شوند که آیا آن مطلب را خوب فهمیده‌اند یا خیر؛ به همین دلیل دوباره آن را می‌خوانند. این افراد برای یادگیری مطلبی کوتاه، وقت و انرژی بسیار زیادی صرف می‌کنند. اگرچه وسواس زیرمجموعه‌ی اختلالات اضطرابی است و دلایل گوناگونی دارد.

برای درمان آن شجاعت به خرج دهید. یک‌باره تصمیم بگیرید که مطلب را دوباره‌خوانی نکنید. در انتهای مطالعه با طرح سؤال، یادگیری خود را محک بزنید. اگر پرسش‌ها را به‌خوبی پاسخ دادید جایی برای نگرانی وجود ندارد. با تکرار این روش از وسواس در خواندن خلاص می‌شوید.