نانوذرات جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها

پژوهشگران سوئیسی موفق به ساخت نانوذراتی شدند که از جنس لیپید بوده و بدون ایجاد مقاومت دارویی و عفونت باکتریایی می‌تواند جایگزین آنتی بیوتیک‌ها شود.

نانوذرات جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها

پژوهشگران سوئیسی موفق به ساخت نانوذراتی شدند که از جنس لیپید بوده و بدون ایجاد مقاومت دارویی و عفونت باکتریایی می تواند جایگزین آنتی بیوتیک ها شود.

در واقع این دارو می تواند عفونت های باکتریایی را بدون استفاده از آنتی بیوتیک و ایجاد مقاومت باکتریایی نابود کند. این دارو ها ساختاری شبیه به نانولیپوزوم دارند که می تواند اثرات سمی باکتری ها را نابود کند؛  در نتیجه باکتری بدون سم باقی مانده و توسط سلول های میزبان نابود می شود و چون خود باکتری مورد هدف قرار نمی گیرد؛ بنابراین مقاومت دارویی نیز ایجاد نمی شود.

 

اطلاعات بیشتر مربوط به این تحقیقات در نشریه Nature Biotechnology به چاپ رسیده است.

منبع :